Du besöker just nu Medarbetarportalen utan att vara inloggad. Logga in så får du tillgång till dina grupper, nyheter och annat personanpassat material. Logga in Externa användare
Feedback

News Category Navigation Portlet

Arkiv

Senaste (10)

Innehållspresentatör Innehållspresentatör

2017-06-20

Treårig verksamhetsplan för bättre planeringsförutsättningar

Större långsiktighet och fortsatt fokus på kvalitet och kompetensförsörjning präglar universitetets verksamhetsplan som fastställdes av konsistoriet idag. För första gången har den ett treårigt perspektiv i alla delar.

- Det är viktigt att ge organisationen långsiktiga planeringsförutsättningar. Vi fortsätter att fokusera på kvalitet, kompetensförsörjning och stöd till de områden vi lyft fram i våra forskningsstrategier, säger rektor Eva Åkesson.

I planen ingår ett uppdrag till institutionerna att ta fram en plan för den långsiktiga kompetensförsörjningen för alla akademiska befattningar och tydligare regler för hur myndighetskapitalet ska användas.

Inom forskningen fortsätter kvalitetsarbetet utifrån forskningsutvärderingen KoF-17 som nyligen gjorts och just nu analyseras. Universitetet fortsätter också att satsa strategiskt på biträdande lektorat och gästprofessorsprogram. Finansieringsansvaret för forskningsinfrastruktur markeras tydligare i årets verksamhetsplan. Universitetet behöver ha en beredskap för den motfinansiering som krävs från centralt håll, något som ökat under senare år.

Inom utbildningen sjösätter universitetet en intern utbildningsutvärdering som, på samma sätt som KoF-17 inom forskningen, ska kunna användas som strategiskt verktyg för kvalitetsutveckling. Vid Campus Gotland kommer utbyggnaden av nya utbildningsprogram igång på allvar våren 2018. Utbyggnaden av de utbildningar som regeringen pekat ut, t ex lärarutbildningen, fortsätter.

Planen innehåller också en extra satsning på stöd till Språkverkstaden och till förberedande och behörighetsgivande kurser i svenska.

- Att vi fått fler avgiftsstudenter och fler svenska studenter som inte varit så länge i Sverige är glädjande och positivt, men påverkar vilket stöd vi behöver ha inom universitetet, säger Eva Åkesson.

Vissa detaljer i sifforna återstår och kommer att tydliggöras i regeringens höstbudget. Det har aviserats ökade basanslag inom forskningen, idag oklart hur mycket som kommer att tillfalla Uppsala universitet.

Anneli Waara

Gunilla Sthyr

News Category Portlet News Category Portlet

  • Universitetsnyheter