De tre kandidaterna är (i bokstavsordning):

 

Anders Hagfeldt, Director of Laboratory of Photomolecular Science, Swiss Federal Institute of Technology (EPFL).

Anders Hagfeldt var tidigare professor i kemisk fysik vid Uppsala universitet och har bland annat varit ordförande i kommittén för utvecklingsforskning vid Vetenskapsrådet.

Anders Hagfeldts CV som PDF

 

Mats Larhed, professor i läkemedelskemi vid Uppsala universitet.

Mats Larhed är ordförande i SciLifeLabs styrgrupp vid Uppsala universitet och är sedan 2011 stf. vicerektor för vetenskapsområdet för medicin och farmaci, Uppsala universitet.

Mats Larheds CV som PDF

 

Eva Tiensuu Janson, professor i medicin vid Uppsala universitet.

Eva Tiensuu Janson var mellan 2009-2014 prefekt vid institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet och är sedan 2014 dekanus vid medicinska fakulteten, Uppsala universitet.

Eva Tiensuu Jansons CV som PDF

Rekryteringsprocessen

Nuvarande rektorsperiod går ut vid årsskiftet 2020/2021. Rektorsprocessen inleddes sommaren 2019 med beslut i konsistoriet och följdes av en kravprofil för rektor som beslutades den 17 januari i år.

28 maj sker hörande av ovanstående rektorskandidater, följt av universitetskollegiets ”valmöte” den 8 juni.

9 juni ska rekryteringsgruppen besluta om förslag på rektor baserat på universitetskollegiets rekommendationer.

17 juni fattar konsistoriet beslut om förslag på rektor att lämna till regeringen.