I september fyller Stig Strömholm 90 år, Bo Sundqvist 80 år och i december fyller Eva Åkesson 60 år. Tillsammans har de varit rektorer för Uppsala universitet i ungefär ett kvartssekel och här kommer några nedslag i historien.

Organisatorisk väv

En organisation som Uppsala universitet står förstås aldrig stilla och många frågor löper över lång tid på olika sätt. Ett tydligt exempel är Ångströmlaboratoriet. Under Stig Strömholms period som rektor tas beslut att bygga Ångströmlaboratoriet och 1997, samma år som Bo Sundqvist tillträder som rektor invigs Ångströmlaboratoriet. Under Eva Åkessons rektorstid tas beslut om en utbyggnad av Ångströmlaboratoriet, universitetets hittills största byggnadsprojekt. Utbyggnaden av Ångströmlaboratoriet är snart klar och invigningen kommer ske under nuvarande rektor Anders Hagfeldts rektorsperiod. I skrivande stund planeras för fullt för invigningen den 13 maj 2022.

Säkrade donationer

Stig Strömholm fyller 90 år den 16 september, han var rektor 1989 till 1997. Stig Strömholm disputerade i jämförande rättsvetenskap.

Under Stig Strömholms tid som rektor omvandlades en rad äldre donationer till stiftelser. Det satte punkt för en tvist med staten där det blev klargjort att donationerna och avkastningen inte var allmän statlig egendom utan skulle gå till donationernas ändamål, bland annat forskning och studenter.

Under Stig Strömholms rektorsperiod inleddes också en större förnyelse av universitets lokaler, ett arbete som sedan utvecklas vidare och genomfördes med Bo Sundqvist som rektor.

Tre vetenskapsområden

Bo Sundqvist fyller 80 år den 21 september, han var rektor 1997 till 2006. Bo Sundqvist disputerade i kärnfysik.

På förslag från Bo Sundqvist beslutades 1998 om den nuvarande övergripande organisationen med tre vetenskapsområden, tre vicerektorer, tre områdesnämnder och tre områdeskanslier.

Det var också under Bo Sundqvists tid som rektor som det byggdes upp en mer sammanhållen struktur som stöd för forskningsfinansiering, alumnkontakter och fundraising.

Under hans period som rektor genomfördes en stor förnyelse av universitetets lokaler, ett lokalprogram som påbörjades under Stig Strömholm.

Kvalitet, kompetens, internationalisering, infrastruktur

Eva Åkesson fyller 60 år den 30 december, hon var rektor 2012 till 2020. Hon disputerade i kemisk fysik och blev universitetets första kvinnliga rektor.

Under Eva Åkessons period som rektor genomfördes Utvecklingsplan 2050, en omfattande framtidsplan för universitetets fysiska miljö. Det var också under Eva Åkessons rektorsperiod som beslut togs att bygga Segerstedthuset, ett nytt hus för universitetsförvaltningen.

När Eva Åkesson installerades lade hon grunden för de strategiska prioriteringar som sedan förblev i fokus under hela rektorsperioden: kvalitet, kompetens och karriär, internationalisering respektive infrastruktur. Viktiga frågor var också universitetets roll i samhället och former för ledning och styrning inom universitetet.

Allt frågor som fortfarande är högaktuella, det kanske kommer tydligast till uttryck i universitetets nuvarande mål och strategier som arbetades fram och beslutades när Eva Åkesson var rektor.