Jämfört med övriga europeiska länder har Sverige en mycket stor andel forskare inom industrin och den offentliga sektorn. Dessa personer kan vara brobyggare för att överföra kunskap mellan sektorer och ett sätt att ta vara på denna kompetens är att skapa fler tjänster som adjungerade professorer.

SSF har avsatt 15 miljoner kronor för cirka tio bidrag, motsvarande ungefär tio procent av deltidstjänst som adjungerad professor, under en period om tre till sex år. Eftersom omfattningen som adjungerad professorstjänst normalt är tjugo procent krävs medfinansiering för resterande från huvudarbetsgivaren.

Läs mer om utlysningen och hur du ansöker på SSF:s webbplats.