När nya datorer installeras av IT-teknikerna vid universitetet optimeras energiinställningarna så bra det går att göra. Det här gäller både PC- och Mac-datorer.

Även om våra datorer energioptimeras vid installation finns det några saker du kan göra, vi har sammanställt några tips. Eftersom det finns många olika modeller av datorer, bildskärmar etcetera vid universitetet är det svårt att skriva exakta instruktioner för hur du gör en del av nedanstående tips i just din utrustning. Om du behöver hjälp kontakta din verksamhetsnära IT.

För dig som har Mac-dator kan du surfa till den här webbsidan och välja rätt operativsystem för att få en beskrivning av hur du gör en del av nedanstående.

Justera energiläget

Du kan minska elförbrukningen något genom att justera det så kallade energiläget på en bärbar dator. På en PC hittar du inställningarna för energiläget via batterisymbolen i aktivitetsfältet längst ner. Tryck på batterisymbolen och skjut reglaget längst till vänster för bästa batteritid istället för bästa prestanda. Har du en Mac-dator finns motsvarande inställning beskriven här.

Dra ur laddare som inte används

Du bör inte ha mobilladdaren i vägguttaget om du inte laddar mobilen. Samma gäller även för andra motsvarande laddare eller transformatorer för annan utrustning än mobiler, till exempel laddsladden till bärbara datorer.

Transformatorer som är inkopplade men ändå inte används, till exempel en mobilladdare som sitter i väggen men utan att ladda en mobil, drar alltid lite ström. Det här gäller alla former av transformatorer.

I normalfallet drar en inkopplad men oanvänd transformator ganska lite ström men det finns många transformatorer runt omkring oss: laddare till olika typer av utrustning som mobil, surfplattor, bärbara datorer.

Även om en enskild utdragen laddare inte kommer märkas på elräkningen kan vi sammantaget spara en hel del ström om transformatorer bara sitter i vägguttaget när de används eftersom det finns så många transformatorer.

Inkopplade transformatorer innebär också alltid en viss brandfara om det finns en skada eller slitage på utrustningen. Det är också av brandrisken du bör undvika att till exempel ladda mobilen utan uppsikt.

Flera av råden nedan bottnar i resonemanget att inte lämna transformatorer inkopplade i onödan.

Stäng av datorn över natten

Det bästa är att stänga av datorn när du slutar arbeta för dagen. Stänger man enbart locket går datorn ner i viloläge och drar fortfarande ström, om än inte så mycket.

Tidigare sköttes ibland uppdateringar på nätterna men så fungerar det inte längre utan du kan stänga av datorn.

Stäng av bildskärmen över natten

Om den fristående bildskärmen har en strömbrytare får du gärna stänga av strömmen när du går för dagen.

Anpassa ljusstyrkan på skärmen

inte in högre ljusstyrka på skärmen än du faktiskt behöver. Det gäller både bildskärmen på en bärbar dator och externa bildskärmar.

Släck bildskärmar du inte använder

Om du kopplar in din bärbara dator till en extern bildskärm och inte använder bildskärmen på datorn är det förstås bra att släcka datorskärmen.

Stäng av eventuell datordocka

Många medarbetare har olika former av så kallade datordockor, det vill säga en låda mellan datorn och skärmen med en massa sladdar in i lådan (bildskärm, ström, mus, tangentbord etcetera) med en utgående sladd du sätter i datorn alternativt sätter du datorn i dockan.

Det kan finnas en strömbrytare på dockan som du kan slå av när dockan inte används. Om inte går dockan ner i vilolägen när den inte används.

Minska upplösning på bilden vid digitala möten

Strömning av video står för ungefär tre procent av världens energiförbrukning. I strömning av video ingår förstås användningen av olika strömningstjänster, sociala medier med filmer men också videobild på digitala möten.

Det kan förstås vara viktigt att mötesdeltagarna får se varandra i realtid, ett digitalt möte kan på det sättet ersätta fysiska resor till och från möten och det sparar förstås mycket resurser.

Det finns en åtgärd alla kan göra redan nu - utan att stänga av videobilden vid digitala möten. Enligt studier kan det här spara cirka 85 procent av energiförbrukningen vid digitala möten. Det du behöver göra är att minska upplösningen i Zoom, det gör du genom att stänga av HD-funktionen på kameran i Zoom.

Gör så här för att stänga av HD-video i Zoom

  • Gå in på ett Zoommöte
  • tryck på pilen vid videosymbolen i sidfoten
  • välj "Video settings"
  • klicka ur HD under Camera
  • Klart.

På möten där inte är viktigt att mötesdeltagarna ser varandra kan man spara ytterligare el genom att stänga av video helt. Men den stora besparingen sker alltså genom att minska upplösningen.

Rensa privata foton från arbetsdatorn

Runt om på universitetet finns det en hel del privata foton som är lagrade på medarbetarnas arbetsdatorer.

Privata bilder ska förstås inte sparas i myndighetens system av flera skäl men det kostar också en del el för universitetet. Rensa därför gärna din arbetsdator och ladda över dina privata bilder till andra lagringsplatser.

Kan jag göra något för att spara ström i konferensutrustningen?

Nej, inte mer än att du gärna får stänga av utrustningen via kontrollpanelen om det finns någon. Även om du inte gör det går utrustningen ner i viloläge ganska snart efter att du har kopplat ur din dator.

Om vi skulle stänga av strömmen till konferensutrustningen kommer det att tid att starta upp den till nästa möte. Eftersom det redan är tillräckligt komplext att få all utrustning att fungera vid undervisning och möten är konferensutrustningen inställd för att istället snabbt gå ner i viloläge efter att datorn kopplats ur.

Servrar

De medarbetare som har någon form av datorserver som de själva hanterar rekommenderas att ta kontakt med universitetsgemensam IT för att hitta lösningar för att flytta över till virtuell server. Det finns både säkerhets-, brand- och energiskäl till detta.

Släck belysningen i rum som inte används

Förutom ovanstående tips kopplade till framför allt datorn men även mobilen finns det anledning att påminna om att släcka lyset i rum som inte används. Det är många runt om på universitetet som glömmer att släcka belysningen i rum som inte används. Campusväktarna får nämligen gå runt och släcka efter oss på kvällarna!