Kärnan i UU Innovations mentorprogram är relationen och dialogen mellan forskaren och mentorn. Varje mentor väljs ut med omsorg för att kunna ge en extra skjuts till utvecklingen av forskarens idé. Parallellt får forskaren fortsatt löpande support från UU Innovation. Syftet med programmet är att accelerera nyttiggörandet av nya idéer och resultat från forskningen.

– Mentorerna blir extra bollplank och kan bidra med både andra perspektiv och kontakter som kan hjälpa forskarnas innovationsprojekt komma framåt, lite längre och lite snabbare, säger Frida Henningson Johnson, affärsrådgivare på UU Innovation och programansvarig tillsammans med kollegorna Nhils Forslund och Hillevi Englund.

Under programmets gång träffas forskaren och mentorn regelbundet enligt en plan de själva kommer överens om. Vid avsparken visade det sig att många redan kommit igång eller hade möten inbokade.

Nya färdigheter och färdplan

I höstens programomgång deltar tio doktorander och forskare. En av dem är Micheline van Riemsdijk vid kulturgeografiska institutionen. Hon leder ett forskningsprojekt med finansiering från Forte som handlar om social integration av högkvalificerade flyktingar i Sverige. Hon tog kontakt med UU Innovation för att få hjälp med att utforska hur hon kan nå ut med resultaten från projektet som hon är övertygad om kan komma till nytta.

– Jag insåg att detta kräver ett annat förhållningssätt och en ny kompetens som man inte lär sig inom akademin. Med UU Innovations hjälp vill jag ta reda på hur jag kan göra min kunskap användbar för aktörer som jobbar med integration, vilka konkreta steg jag behöver ta, hur detta engagemang skulle se ut och hur det skulle finansieras, berättar Micheline van Riemsdijk.

Träffsäker matchning

Som mentor har hon fått Mikael Persson, grundare och vd för Academicum – ett företag som jobbar med att korta vägen till kvalificerat arbete för utlandsfödda akademiker.

– Mikael passar utmärkt som ett extra stöd för mitt projekt! Han startade sitt företag efter att han sett hur kämpigt det var för migranter med akademisk bakgrund att hitta ett jobb inom sitt kompetensområde. Han vet vad som krävs för att förverkliga en idé och för att utveckla en praktisk lösning på en integrationsutmaning, menar Micheline van Riemsdijk och tillägger:

– Jag hoppas ha en konkret plan i december, med tydliga steg för att gå vidare.