Sverige och Sveriges regering har tagit tydlig ställning för Ukrainas folk och fördömer i de kraftfullaste ordalag invasionen. Universitetet står bakom detta fördömande. I handling har regeringen i internationellt samförstånd beslutat driva på med sanktioner mot Ryssland för att stötta Ukraina. Utbildningsminister Anna Ekström har förtydligat vad det betyder för Sveriges lärosäten: Regeringen uppmanar svenska universitet och forskningsfinansiärer att avbryta samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus. Uppsala universitetet kommer att följa regeringens uppmaning.

Men situationen är komplex. För att se vilka konsekvenser direktiven får för oss som lärosäte har prorektor Coco Norén accepterat uppdraget att samordna hanteringen såväl internt på universitetet och med externa aktörer nationellt, regionalt och internationellt. Vi har också aktiverat universitets krisgrupp för att ta hand om de frågor som dyker upp.

Hittills har de flesta frågor berört enskilda fall. Det finns många individuella kontakter mellan forskare i Sverige, Ryssland och Belarus. Många akademiker och forskare kritiserar öppet sina länders agerande och ska inte likställas med statliga institutioner. Här vill vi ge stöd och värna våra viktiga samarbeten. Vi måste bedöma varje situation utifrån den information vi har i rådande läge.

Vår högsta prioritet på hemmaplan är att ta hand om våra studenter, doktorander och medarbetare. Att se till att det finns stöd att få om man känner oro. Det finns en samlingssida på medarbetarportalen som beskriver detta. Prefekter, studierektorer, lärare, studievägledare, program- och kursansvariga spelar stor roll för att skapa trygghet och fånga upp de frågor som uppstår.

Vi har också tillsatt en vetenskaplig expertgrupp som ska bistå med fördjupad sakkunskap och arbeta mer proaktivt.

Vi är medvetna om att situationen är svår och att frågor behöver svar. Informationen om beslut kommer att uppdateras kontinuerligt på Medarbetarportalen. Har du frågor om avtal: Vänd dig till juridiska avdelningen.

Hur utvecklingen blir vet vi inte, men vi har flera viktiga uppgifter: att visa vår solidaritet, att sprida vårt kunnande och att ta hand om varandra.

 

Anders Hagfeldt

Rektor