Här möter ni internationella, nationella och lokala forskare samt representanter från bl.a. företag och myndigheter för att ta del av och diskutera forskning kopplat till dagsaktuella samhällsfrågor. 

 

Den 16 maj är temat AI och Data-driven life science. Här presenteras aktuell forskning kring öppna data, AI och etik samt visualisering relaterat till life science att presenteras och diskuteras. Förutom forskare från Uppsala universitet möter vi även Moran Yassour från Hebrew University och Søren Brunak från University of Copenhagen 
 
Den 17 maj är temat Universum och matematisk fysik. Här inleds dagen med föreläsningar från Sara Seager, MIT och Sergei Gukov, Caltech samt forskare från Uppsala universitet. På eftermiddagen arrangeras parallella sessioner där djupgående diskussioner och presentationer om den framtida potentialen för teoretiska och praktiska studier av universum diskuteras. 
 
Den 18 maj ges möjligheten att ta del av "The wonderful world of materials - from Ångström to MAX". Här diskuteras frågeställningar så som hur nya material kan gynna samhället och världen, hur vi hanterar utmaningarna på ett effektivt sätt och vad svensk forskning behöver för att lyckas. Utöver forskare från Uppsala universitet möter ni även Nicola Spaldin från ETH, Zurich samt Elvira Fortunato från Nova Universtiy Lisbon.
 
Den 19 maj är temat Energi. Här möts forskare, företag, myndigheter och politiker för att tillsammans diskutera behovet av energiforskning och samverkan på kort och lång sikt. Medverkande är bl.a. representanter från Svenska kraftnät, Energiföretagen, Energimyndigheten, Northvolt samt internationella forskare från Bergen University och DTU. 
 
Den 20 maj är temat Klimatförändringar. Här får ni ta del av forskning från fakulteten som belyser varför grundvetenskaplig forskning är så viktig för att förstå klimatförändringens fysiska förutsättningar och dess konsekvenser för biologisk mångfald. Under dagen diskuteras även strategier för hållbar utveckling i samhället och hur klimatledarskap kan se ut.
 
För vem?: Programmen är öppna för anmälan för alla intresserade.

 

Anmälan: Anmälningsformulär och program hittar ni via temadagslänkarna ovan.

 

Lunch: Vi bjuder alla anmälda deltagare på lunch.

 

Språk: Föreläsningar och presentationer ges på engelska.

 

Plats: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1


Delar av programinnehållet kommer att livestreamas, mer information kommer.