För att stötta och minimera problemen när det händer något har universitetet ett uppbyggt system för hur allvarliga situationer som är mer eller mindre brådskande ska hanteras. Läs gärna igenom redan nu hur du kan få stöd och hjälp i nödsituationer eller svåra situationer om olyckan skulle råka vara framme.

Första frågan är alltid om du är i behov av akut hjälp från räddningstjänst, ambulans eller polis. Om ja, börja med att ringa samhällets larmnummer SOS Alarm 112. Försök sedan ringa universitetets larmnummer 018-471 25 00 så fort som möjligt.

– Om 112 larmas till en händelse vid Uppsala universitet är det värdefullt att också campusväktarna ges möjlighet att komma till platsen. I vissa fall kan campusväktarna vara först på plats och underlätta i en svår situation, säger Jenny Ferngren, enhetschef för fysisk säkerhet vid universitetsförvaltningen.

Campusväktarna kan bistå i kontakten med ambulans, räddningstjänst och polis.

– Campusväktarna kan till exempel hjälpa till vid akuta sjukdomsfall, de hittar i våra lokaler och kan guida ambulansen rätt och hjälpa till på andra sätt. Det viktiga är att du inte behöver vara själv i svåra situationer.

Stöd dygnet runt, året om

Via universitetets larmnummer kan du också få kontakt med Tjänsteperson i beredskap (Tib) som också är bemannat dygnet runt, året om.

– Vi vill att Tjänsteperson i beredskap blir kontaktad vid allvarliga händelser för att få möjlighet att överväga behov av extra stöd på den drabbade platsen.

Allvarliga händelser kan till exempel vara:

  • person-, miljö- eller egendomsskada
  • pågående brott, till exempel stöld, skadegörelse eller våld
  • skada på universitetets eller den egna verksamhetens goda rykte och profil
  • påverkan på universitetets eller den egna verksamhetens funktion.

Kontakta sedan din närmaste chef vid närmast lämpliga tidpunkt.

När du inte akut behöver hjälp av räddningstjänst, ambulans eller polis ska du istället ringa direkt till universitetets larmnummer, 018-471 25 00. Om det är lämpligt att din närmaste chef känner till händelsen tar du sedan kontakt vid närmast lämpliga tidpunkt.

– Campusväktarna som nås via universitetets larmnummer är alltid i tjänst. De kan bland annat hjälpa till med obehöriga på campus, låsöppning, svåra eller hotfulla situationer.