Vid akut fara för liv, hälsa och egendom - ring SOS Alarm (00) 112.

Vid allvarlig händelse - ring universitetets larmnummer 018-471 25 00.

Allvarlig händelse kan till exempel vara:

  • allvarlig person-, miljö- eller egendomsskada
  • skada på universitetets eller den egna verksamhetens goda rykte och profil
  • allvarlig påverkan på universitetets eller den egna verksamheten
  • behov av akut väktarstöd.

Vid övriga problem på arbetsplatsen kontaktar man normalt sin närmaste chef och/eller skyddsombud. Men det finns också en visselblåsarfunktion som komplettering till de normala kommunikationsvägarna.

En visselblåsning kan handla om misstankar om missförhållanden där det är befogat att rapportera till myndigheten men de normala kommunikationsvägarna inte är användbara. Missförhållanden kan till exempel handla om ekonomiska oegentligheter eller korruption, forskningsfusk, jäv eller förtroendeskadliga bisysslor.