Mats Målqvist, lärare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, och Ylva Söderfeldt, lärare vid institutionen för idé och lärdomshistoria har mottagit stipendier från STINT Teaching Sabbatical program för att under höstterminen 2020 undervisa vid universitet i USA.

"Programmet syftar till att utveckla såväl individer som institutioner. Genom att ge forskare och lärare som brinner för undervisningsfrågor internationella erfarenheter med utgångspunkt i lärarrollen, snarare än i forskarrollen, vill STINT bidra till att högre utbildning förnyas och nya nätverk skapas." (från Stint.se).

Mats Målqvist kommer under hösten att undervisa vid Williams College i Massachusetts, och Ylva Söderfeldt kommer att åka till University of California, Los Angeles (UCLA). Båda deltog tillsammans med övriga 12 stipendiater från andra lärosäten i Sverige vid en första träff hos STINT den 5 februari.