– På vår kick-off kommer vi att presentera och diskutera detaljerna kring upplägget och vi kommer också att bjuda in forskningsenheter att lägga fram förslag på hur man kan att utveckla hållbarhet inom forskningen. De bästa förslagen kommer att få chansen att få lite pengar för att utveckla sina idéer, säger Brian McCarthy, huvudansvarig, för tävlingen som arrangeras av The Synthetic Molecular Chemistry (SMC) – inom institutionen för kemi vid Uppsala universitet.

Finansieringen för detta initiativ kom från klimatpotten, där man kan söka pengar universitetets arbete med att minska sin klimatverkan.

Ett vanligt labb använder 3-5 gånger så mycket energi som ett vanligt kontor räknat per kvadratmeter. De många labb som finns vid Uppsala universitet är alltså viktiga komponenter i strävan för att minska energiförbrukningen i våra labb och minimera universitetets klimatavtryck.

Projektet för att skapa hållbarare labb drog igång redan 2019 och några åtgärder man jobbat för är bättre information till alla som utnyttjar labbet om hur man på ett mer hållbart sätt kan använda ett dragskåp, använda luftkylning istället för vattenkylning, samt installera mätare för uppföljning. Dessutom har SMC skapat ett nätverk med andra labb inom universitetet, med fokus på hållbarhetsfrågor.

Skicka en epost om du är nyfiken och har frågor: sustainability-kemi@uu.se