Några punkter ur rapporten för 2022 redovisades här i en artikel våren 2023. Bland dessa punkter noterades att klimatpåverkan från tjänsteresor var 44 procent lägre 2022 jämfört med 2019. Skälet till detta var givetvis pandemin när vi alla reste mindre än vanligt. Men vad händer nu? Slutar våra medarbetare att tänka på miljön bara för att vi kan resa igen?

Karin Ersson, doktorand vid institutionen för medicinska vetenskaper och institutionen för kvinnors och barns hälsa, arbetar även kliniskt som fysioterapeut på Akademiska sjukhuset. Hon är ett exempel på en medarbetare som fortsätter att tänka på minskat klimatavtryck. Hösten 2023 reser hon till en konferens i Milano – med tåg, inte med flyg.

Vad är det för konferens du ska åka till?
– Jag ska åka på en lungkonferens i september, berättar Karin Ersson. European Respiratory Society , ERS, anordnar varje år en internationell konferens. Konferensen hålls på olika platser i Europa och i år hålls den i Milano den 9 – 13 september.

Totalt deltar mellan 20 000 och 25 000 delegater. Karin Ersson är en av dem som brukar åka på just den här konferensen. Under pandemin konfererade man digitalt.

Hur länge blir du borta?
– Det blir en vecka inklusive resdagar, säger Karin Ersson. Resan ner tar ungefär ett och ett halvt dygn.

Men hur kommer det sig att du väljer att åka tåg – går det inte snabbare att flyga?
– Det handlar om klimatavtryck, det är den främsta drivkraften för mig, säger Karin Ersson. Och för att det faktiskt är möjligt att åka tåg till Milano. Det känns smidigt och rimligt.

Tågresan tar längre tid än flyget, men Karin Ersson ser andra tidsvinster.
– Jag slipper säkerhetskontroller och transfertid, säger hon. På tåget kan jag också passa på att arbeta. Jag har räknat in skrivtid under resan för mitt forskningsarbete.

Vid anmälan fick delegaterna ange resesätt till konferensen.
– Att kryssa i att jag ska åka tåg kändes extra bra, säger Karin Ersson. ERS vill lyfta fram de globala hälsoaspekterna av klimatpåverkan och med särskilt fokus på luftföroreningar i relation till lungsjukdomar. Att då inte medverka till luftföroreningar som kan orsaka lungsjukdomar känns helt rätt.

Så här långt rent tidsmässigt har Karin Ersson inte rest tidigare. Ångrar du inte ditt val?
– Tåg känns som ett mer harmoniskt resesätt, säger hon.

Den 7 september 2023 åker Karin Ersson. Senare i höst har hon lovat att återkomma med en rapport i text och bild från sin resa här på medarbetarportalen.