Efter 51 år är det dags att säga adjö till personaltidningen i papper, Universen. Den interna kommunikationen övergår nu fullt ut till att bli  digital med utgångspunkt i medarbetarportalen och interna nyhetsbrev.

– Det finns flera skäl till att vi nu lägger ner papperstidningen, säger Pernilla Björk, kommunikationsdirektör vid Uppsala universitet. Det är bland annat ett led i universitetsförvaltningens arbete med digitalisering, internationalisering och hållbar utveckling.

 

Genom att inte trycka och distribuera en papperstidning sparas papper, transporter och arbetstid.

– Vi skapar också ekonomiskt utrymme för att lägga mer pengar på översättning. Vi behöver förbättra tvåspråkigheten i den interna kommunikationen.

Men att papperstidningen läggs ner just nu bottnar i att det saknas pengar för alla behov som finns.

– Vi har diskuterat det här tidigare men nu blev det aktuellt eftersom vi behöver göra omprioriteringar i verksamheten, säger Pernilla Björk.

 

Läsvärdet för Universen har varit högt jämfört med andra motsvarande produkter, det visar de senaste läsvärdesundersökningarna. Det är många som velat, och kanske fortfarande vill ha papperstidningen – men nu tar alltså digitaliseringen över. Det interna informationsflödet behöver bli snabbare, det finns det behov av. Samtidigt ska den interna kommunikationen stärkas och utvecklas mot en allt högre grad av personalisering av nyheter och information med utgångspunkt i medarbetarportalen, ett utvecklingsarbete som redan påbörjats och som även inväntar en ny webbplattform.

 

Anders Berndt, redaktör för Universen – hur känns det efter det sista numret av tidningen?

– Det är blandade känslor förstås. Jag har ju bara varit redaktör i ett år så jag hade knappt hunnit komma igång –  innan den läggs ner. Samtidigt är det ganska mycket redaktörsarbete som inte syns utåt, som inte heller resulterat i fler artiklar, så på det sättet ska det bli roligt att kunna fokusera mer på innehållet. Men en kollega framförde precis kondoleanser med anledning av Universen och då blev jag förstås lite nostalgisk och började fundera på om det är rätt beslut.

 

Vad har varit roligast i din roll som redaktör för Universen?

– Den positiva feedbacken, de som hör av sig och berättar att de läst och på olika sätt tagit till sig innehållet i tidningen. Det ger energi.

 

Universen har bidragit till vi-känsla och intern stolthet. Hur ska vi nu kunna förmedla sådana kvaliteter på bästa sätt?

– Stolthet och vi-känsla kan vi bidra till via digitala kanaler också, det görs redan idag och det ska vi utveckla vidare. Men det kommer förstås att vara en process där vi behöver lära oss vilka sätt som fungerar bäst, och där är återkopplingen från verksamheten jätteviktig.

 

Nu kommer du bland annat att vara redaktör för ett universitetsövergripande nyhetsbrev – vad ser du mest fram emot i den rollen?

– Ynnesten att få fortsätta träffa människor runt om på universitetet och få veta mer om vad de arbetar med, hur deras situation är och vad de behöver. Som redaktör och skribent får man ju så att säga komma bakom kulisserna och få möjlighet att besöka alla delar av verksamheten, det är oerhört roligt och ger energi.

 

– Och förstås att få vara med och utveckla den interna kommunikationen vid Uppsala universitet. Det är en otroligt komplex och decentraliserad organisation, där den interna kommunikationen verkligen kan göra nytta.