Eftersom många av de anställdas arbetsmiljö nu har flyttat in i hemmet kan det vara bra att tänka igenom både den fysiska och sociala arbetsmiljön.

Vi pratade med Anna Maria Näslund, arbetsmiljöingenjör vid byggnadsavdelningen, och Karin Karlström, hr-strateg vid HR-avdelningen, för att få råd om hur situationen kan hanteras. De betonar båda att nu när arbetet flyttat hem blir det än viktigare med avstämningar mellan medarbetare och chef. Samtidigt som vi måste ha en rimlig förväntan på vad som går att göra och hur avstämningar kan göras. Kanske kan man delegera eller göra avstämningar gruppvis?
– Du som medarbetare har också ett ansvar att säga till om något inte är bra. I den här situationen behöver vi vara både pragmatiska och kreativa för att lösa arbetsmiljön och den nya sociala situationen, säger Karin Karlström.

Variation och återhämtning

– Det är viktigt att variera sin arbetsställning, försök stå om du kan, sitt i soffan, lägg upp benen, säger Anna Maria Näslund. Om du har en inställbar stol ska du förstås använda den men annars kanske du kan lägga en kudde på stolen om den är för låg i förhållande till bordet.

Anpassa stolen

Anna Maria Näslund tipsar också om att du kan lägga en handduk eller en kudde i svanken för att få svankstöd.
– Du kan också sitta långt fram på en vanlig stol, då hamnar du i den så kallade sadelsittningen. Alla variation är viktig för att undvika det statiska, säger Anna Maria Näslund. Man behöver få igång blodcirkulationen. Ta pauser, res dig varje halvtimme och gå runt lite, sträck på dig och rör på armarna. Ett tips är att ställa klockan för att bli påmind att flytta på dig och för att du behöver röra på dig.

Kanske kan du ordna en arbetsplats där du kan stå vid en hög byrå eller liknande?

Tangentbord och böcker till datorn

Om du arbetar vid en bärbar dator utan extra skärm är det viktigt att försöka undvika den nedåtböjda hållning som uppstår eftersom skärmen är för långt ner när den sitter ihop med tangentbordet. Det är viktigt med stöd för underarmarna för att slappna av i nacke och axlar samtidigt som skärmens ovansida kommer upp i höjd med ögonen för att undvika ett statiskt tittande neråt.
– Om man inte har en extraskärm kanske man kan palla upp datorn på en trave böcker och använda ett externt tangentbord, säger Anna Maria Näslund.

Undvik blänk

Belysningen är en annan viktig faktor för den fysiska arbetsmiljön.
– Om du får solinstrålning på skärmen eller blir bländad behöver du byta plats. Men det är lätt att anpassa sig gradvis vartefter solstrålarna flyttar på sig. Du behöver ta eget ansvar och anpassa dig efter förhållandena där du arbetar, säger Anna Maria Näslund.

Utnyttja datorns inställningar

Anna Maria Näslund påminner också om möjligheten att förändra storleken på texten på skärmen så att den passar dig. Och att du kan öka och minska skärmens ljusstyrka.
– Försök också stämma av din fysiska arbetsmiljö hemma med din närmaste chef och om det finns behov och möjlighet att hämta hem olika tillbehör som tangentbord, skärm, tipsar Anna Maria Näslund.

Hitta rutiner

Karin Karlström trycker på vikten av att behålla sina rutiner.
– Jag går till exempel upp samma tid, börjar arbeta och slutar arbeta samma tid som innan pandemin. Jag försöker behålla min arbetsdag med fika och luncher. Vi är ju alla olika och några gillar att börja tidigare eller senare men de allra flesta mår nog bra av behålla sina rutiner så gott det går och att ringa in arbetsdagen. Avgränsa arbetsdagen, till exempel genom att plocka undan arbetssakerna och så att säga "komma hem" efter arbetet och inte ha jobbet liggande framme på kvällen.

Tanka dagsljus

Både Anna Maria Näslund och Karin Karlström trycker på vikten av att ta sig ut och få dagsljus och påminner om friskvårdstimmen.
– Det är förstås lika viktigt när man arbetar hemma eller på jobbet, konstaterar Anna Maria Näslund.

– Om du bor nära en kollega kanske ni kan boka in en promenad för att både röra på er och få sociala kontakt? tipsar Karin Karlström.

Normalisera oron

Vi reagerar alla olika på den här situationen, några blir inte så oroliga. Andra upplever stark oro, de kanske tillhör en riskgrupp eller har en nära anhörig som gör det.
– Som chef måste jag påminna mig om att vi reagerar olika och därför också hanterar situationen olika. Det behöver fångas upp. Om man är orolig ska man prata med sin chef. Blir oron alltför stor kan det påverka arbetsförmågan och man kan behöva stöd i att hantera det. Utöver att ha en dialog med sin chef går det att få samtal med företagshälsovården online eller per telefon.

Alla medarbetare har möjlighet att på eget initiativ boka två samtal per år med psykolog eller beteendevetare hos företagshälsovården utan att samråda med sin chef.

– Om du känner stark oro kan det vara bra att begränsa nyhetsflödet, nu när informationsflödet är så enormt stort. Bestäm dig för att följa tillförlitliga källor för att få information, du behöver inte läsa allt. Vi människor har en tendens att söka upp information som spär på vår oro.

Motverka social isolering

– Jag tror att en av de stora effekterna vi kommer att se om det här pågår lång tid är social isolering, säger Karin Karlström. Vi är ju sociala varelser och några kommer att klara den här förändringen bra, de har aktiviteter de kan fortsätta med, familj att umgås med. Men en del kommer inte att må bra av detta. Det kan till exempel handla om personer som bor själva och som av olika anledningar inte kan fylla på med sociala kontakter utanför arbetet.  

– Vi behöver hjälpas åt att hitta digitala lösningar för att bryta den sociala isoleringen. Boka in möten utöver de rent formella mötena via telefon och zoom för att prata om hur man mår och hur det fungerar. Gärna stående, återkommande möten.

Det är också viktigt för både medarbetare och chefer att fundera över om det är någon speciell grupp som blir speciellt påverkad av den här situationen, utöver de uttalade riskgrupperna.
– Det kan till exempel vara medarbetare från andra länder som kanske inte kan svenska och får svårare att ta del av vad som händer, men det kan även vara  medarbetare som bor själva eller som kanske är nyinflyttade. De riskerar förstås att känna sig ännu mer isolerade, säger Karin Karlström.

Läs mer

Previa - Uppsala universitets företagshälsa, under Tidsbokning finns länk för att boka besök online eller via telefon.

Information till dig som behöver arbeta hemifrån