Nu när höstmörkret har börjat lägga sig har också påkörningsolyckorna ökat rapporterar region Uppsala via samverkansmöten inom regionen.

Enligt NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) inträffar 40 procent av alla trafikolyckor i Sverige med gående inblandade när det är mörkt. Dessutom sker enligt NTF de flesta olyckor med gående i tättbebyggda områden med gatubelysning.