Sveriges unga akademi är en nationell tvärvetenskaplig akademi och nya ledamöter väljs in årligen för en period på fem år. Akademin har 35-40 ledamöter.

Sveriges unga akademi är öppen för forskare inom alla ämnesområden och de sökande bedöms utifrån två kriterier:

  • vetenskapliga meriter,
  • intresse och förutsättningar för att framgångsrikt verka inom akademin.

Ansökan senast den 12 januari 2022.