Grundkurs i Canvas

På grundkursen tittar vi bland annat på:
• hur du skapar kursstruktur och innehåll
• kursinställningar och kalender
• kommunikation
• hur du skapar och bedömer en uppgift


Anmäl dig här http://doit.medfarm.uu.se/kurt14246

Verkstäder

Du är också välkommen att besöka våra verkstäder. Gör färdigt höstterminens kurs och få samtidigt hjälp på plats av någon från projektgruppen eller supporten. Till verkstäderna behöver du inte föranmäla dig, men vi kan hjälpa dig bättre om du skickar dina frågor till oss i förväg till adressen info-elarande@uadm.uu.se

Informationsmöten

Projektledare Carl Hallberg och Katarina Adenmark informerar om aktuell status i projektet Ny lärplattform vid Uppsala universitet.

Aktuella datum

3 juni – Campus Gotland
10.00–11.30 Grundkurs. Lokal B14


5 juni – Uppsala
12.30–14.00 Grundkurs. Laborativa lärosalen
14.00–16.00 Verkstad. Laborativa lärosalen


12 juni – Campus Gotland
10.00–11.30 Grundkurs. Lokal B14
11.30–12.00 Informationsmöte. Lokal B14
13.00–15.00 Verkstad. Lokal B14


12 juni – Uppsala
12.30–14.00 Grundkurs. Laborativa lärosalen
14.00–16.00 Verkstad. Laborativa lärosalen


14 juni – Campus Gotland
9.00–10.30 Grundkurs. Lokal B22


17 juni – Campus Gotland
10.00–11.30 Grundkurs. Lokal B22
11.30–12.00 Informationsmöte. Lokal B22
13.00–15.00 Verkstad. Lokal B22


18 juni – Campus Gotland
9.00–15.00 Verkstad. Lokal B22

19 juni – Campus Gotland
9.00–15.00 Verkstad. Lokal B22


19 juni – Uppsala
12.30–14.00 Grundkurs. Laborativa lärosalen
14.00–16.00 Verkstad. Laborativa lärosalen