Hallå där Therese Ljunghammar, projektledare vid avdelningen för kvalitetsutveckling:
Vad är syftet med enkäten?
– En sådan här enkät, som går ut till omkring 40 000 studenter på grund- och avancerad nivå, har aldrig gjorts tidigare vid Uppsala universitet. Målet är att resultaten ska kunna användas i utbildningarnas kvalitetssäkringsarbete. Den är också en del i det utvärderingsarbete som ska genomföras vid alla utbildningar vid universitetet inom en sexårsperiod. Vi hoppas att Studentbarometern ska ge lite andra svar än de traditionella kursutvärderingarna.

Vilka typer av frågor ställs i enkäten?
– De har anknytning till universitetets riktlinjer för utbildningsutvärderingar. Det kan till exempel handla om hur nöjd man är med nivån på sin utbildning och graden av studentinflytande. Sedan ställer vi också några frågor om studenternas studiesociala miljö och diskriminering. Total kommer det att bli omkring 40 frågor som studenterna ska svara på.

Hur ska ni få in svaren från studenterna?
– Enkäten skickas per e-post med ett enkätverktyg till den adress som studenten uppgett i studieregistret Uppdok. Vi vet från liknande underökningar vid andra universitet att det är svårt att få in tillräckligt många svar. Vi skickar därför flera påminnelser och marknadsför undersökningen i olika kanaler. Vi uppmanar också lärarna att påminna studenterna om att svara. Kanske kan man till och med ta några minuter i slutet av en föreläsning för att låta studenterna fylla i enkäten.

Vad händer med resultaten?
– De som är utbildningsansvariga för respektive ämne och program kommer att få ut en rapport från enkätverktyget. Sedan väljer de hur de kan ta hand om resultaten, men vi uppmuntrar att man återkopplar resultaten till sina studenter på något vis. Vi kommer eventuellt att göra en sammanfattande universitetsövergripande rapport i ett senare skede.