För att mildra effekterna av coronavirusets spridning, så råder ett tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige. Idag har regeringen beslutat att förlänga inreseförbudet till och med 31 augusti 2020. Samtidigt beslutade regeringen att lätta på restriktionerna för fler resenärer, och inkludera personer som har särskilt angelägna behov eller ska utföra nödvändiga funktioner. Detta gäller till exempel personer som reser i syfte att studera.

Läs mer på regeringens hemsida.