Under lördag fanns universitetets krisorganisation samt psykologer på plats i Segerstedthuset. Berörd institution är nu kontaktad. Studenthälsan erbjuder samtalsstöd och hos Universitetskyrkan finns också beredskap.

Mer information om krisstöd:

http://www.uu.se/student/stod-och-service/studenthalsan/krissituationer/