Internationellt samarbete har länge varit en naturlig del av Uppsala universitet. Men med en ökad globalisering ställs samhället inför alltmer sammansatta utmaningar, vilket ställer nya krav på universiteten.

-    Betydelsen av att bedriva ett strategiskt internationaliseringsarbete har ökat. Globala utmaningar kräver globala universitet och nya former för samverkan, både inom utbildning, forskning och samverkan, säger rektor Eva Åkesson.

Programmet, som kommer att läggas ut på nätet efter några redaktionella korrigeringar, utgår från universitetets nya Mål och strategier och kommer att kompletteras med en handlingsplan.