Det strategiska partnerskapet mellan universitetet och NCC bygger vidare på den ”Överenskommelse om samverkan” som undertecknades 2016, och vars syfte var att upprätta och utveckla långsiktiga relationer för kunskapsutveckling och kunskapsuppbyggnad. Under perioden har parterna genomfört studentaktiviteter, forskningsprojekt och gemensamma temadagar, och samarbetet har gett mersmak.

– Vårt strategiska partnerskap är en vidareutveckling av den samverkan vi haft. Vi vill helt enkelt göra mer saker tillsammans, både fördjupa och bredda, då vi ser att det finns en ömsesidig nytta i det för att långsiktigt stärka utbildning, forskning, innovation och kommunikation, säger Harris Stamatopoulos, vid UU Samverkan, som är partnerskapsledare.

Arbetsgrupp och aktivitetsplan guidar partnerskapet

Som partnerskapsledare ingår Harris Stamatopoulos i den arbetsgrupp som samordnar universitetet i relation till partnerskapet. Arbetet leds av Joakim Widén, vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, som är partnerskapsansvarig. Motsvarande roller finns på NCC:s sida.

Allt vi gör tillsammans i partnerskapet utgår från en aktivitetsplan som arbetsgruppen både tar fram och sedan regelbundet följer upp. Aktivitetsplanen är ett levande dokument och aktiviteter kan läggas till löpande. Det väsentliga är att aktiviteterna tillför värde för båda parter, berättar Harris Stamatopoulos.

Vad finns i aktivitetsplanen idag?

– Den håller som bäst på att ta form men vi diskuterar att genomföra en del skräddarsydda studiebesök, projekt- och examensarbeten, forskningsseminarier och gemensamma forskningsprojekt men diskuterar även utveckling av nya kurser och utbildningsprogram, säger Harris Stamatopoulos.

Han berättar vidare att hållbar utveckling, digitalisering och innovation är några av de områden som prioriteras inom partnerskapet.

– Genom konkreta samarbeten inom utbildning och forskning kan vi hjälpa till att tillgodose behov hos båda partnerna inom dessa områden, menar Harris Stamatopoulos.

Öppnar nya möjligheter för forskare och lärare

Redan i höst planeras samarbeten inom utbildning, bland annat examensarbeten, studiebesök och utbildningsinsatser kopplade till livslångt lärande. Dessutom finns konkreta planer på forskningsseminarier för att identifiera gemensamma projektidéer.

– Partnerskapet erbjuder en plattform för samverkan med näringslivet och gör det lättare att sammanföra rätt personer med varandra. Det gör att saker kan komma igång snabbare, säger Harris Stamatopoulos och fortsätter:

– Det finns mycket att hämta genom att engagera sig och det handlar om allt från nya kontakter och möjligheter till kompetensutveckling och att hitta partner till forsknings- och innovationsprojekt till projekt- och examensarbeten för studenter.