Vad är Uppsala universitets International Advisory Board (IAB)?

IAB skall fungera som en strategisk diskussionspartner för rektor och universitetsledningen. Medlemmarna består av internationellt renommerade akademiker och akademiska ledare från olika delar av världen med gedigen erfarenhet av forskning, undervisning och ledarskap. IAB-medlemmarna ska fungera som ”kritiska vänner” och bollplank i ett antal för universitetet strategiska frågor i syfte att vårda och förbättra den höga standarden på vår forskning och utbildning. Ett utifrånperspektiv bidrar till att öppna upp och bredda våra vyer.

IABs sex medlemmar:

 • Professor Edward Byrne, Vice Chancellor of King’s College London, Storbritannien
 • Professor Kjersti Fløttum, University of Bergen, Norge
 • Professor Meric Gertler, President of University of Toronto, Kanada
 • Professor Harlene Hayne, Vice Chancellor of University of Otago, Nya Zeeland (har dock inte möjlighet att närvara under det första mötet i maj)
 • Professor Helle Prætorius Øhrwald, Aarhus University, Danmark
 • Professor Tuula Teeri, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Sverige
 1. Varför kommer de hit?

IAB kommer hit för att diskutera, rådgöra och ge feedback i ett antal aktuella strategiska frågor. Bland annat kommer de att:

 • Diskutera hur universitetsnivån har följt upp och tagit hand om de rekommendationer som emanerat från KoF17? Vad har gjorts och vad återstår att göra?
 • Ge feedback på det förslag till reviderade mål och strategier för Uppsala universitet som är under utarbetande.
 • Rådgöra i frågor rörande strategiska allianser och nätverk, framför allt the European Universities Network (EUN).
 • Delge erfarenheter rörande utmaningsdriven utbildning och forskning. Vilka utmaningar och möjligheter står vi inför och hur kan vi bäst hantera och ta hand om dem?
 1. Vad har de gjort sedan Kof17 genomfördes?

KoF17-projektet lämnade 40 rekommendationer. De allra flesta av detta har lett till åtgärder på en eller flera nivåer inom universitetet.

 1. Vad är nästa steg?

Nästa steg är att ta vara på de insikter och råd som medlemmarna delat med sig av i ovanstående frågor under mötet. Förhoppningen är att vi kan lära och dra nytta av den kunskap och de erfarenheter som våra medlemmar har.

Eftersom det är vårt första möte kommer även formerna för framtida arbete att diskuteras under mötet.