South Africa Sweden University Forum, Sasuf, omfattar 23 universitet i Sydafrika och sju i Sverige. Vid en första forsknings- och innovationsvecka i Pretoria i maj kommer omkring fyra hundra forskare, universitetsledningar, forskningsfinansiärer och ministerier att diskutera hållbar utveckling i Sverige och i Sydafrika. Från Uppsala universitet deltar 17 forskare från olika discipliner. 

Fokus ligger på forskning inom hållbar utveckling och ramen för samarbetet är FN:s 17 hållbara utvecklingsmål 2030. Projektet har definierat sex olika områden där man vill utveckla strategier: klimatförändringar, läroplaner för högre utbildning, social samhällsutveckling, framtidens hälsosystem, urbanisering och digital teknologi.

- Det finns ett stort intresse både från de sydafrikanska och från de svenska universiteten om ett ökat forskningssamarbete. På ett nationellt plan finns också en mycket stor vilja att samarbeta internationellt, lite av ett trendbrott för våra universitet, säger Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet. 

Hon är initiativtagare till Sasuf, som kom till efter en rundresa i Sydafrika tillsammans med andra svenska rektorer inom nätverket Sanord, ett nätverk som involverar ett 30-tal universitet och högskolor i Norden och i Södra Afrika och som i år firar 10-årsjubileum.

Flera framstående universitet

Uppsala universitet har sedan länge haft ett stort engagemang i Sydafrika. I landet finns flera framstående universitet med världsledande forskning inom många områden, särskilt inom Big data (digital information) och inom medicin.

- Sasuf är ett stort och viktigt samarbetsprojekt mellan våra båda länder och jag är övertygad om att det kommer att vara en lärandeprocess för alla inblandade. Det är komplext, med många inblandade parter på flera olika nivåer och det kräver drivna och duktiga projektledare, vilket vi har i Uppsala, säger Eva Åkesson.

Sverige har fortfarande en särställning hos många äldre sydafrikaner. Under de nära 50 år av apartheid, rasåtskillnadspolitik, som systematiskt bedrevs i Sydafrika spelade Sverige en stor roll i kampen mot apartheidsystemet.

- Den här positiva bilden av Sverige måste vi vårda och då räcker det inte att vila i vår historia. Sydafrika har de absolut bästa universiteten i Afrika och intresset för att öka samarbetet är mycket stort från svenska forskare och universitet, säger projektledaren Gustaf Cars vid Uppsala universitet, som koordinerar projektet.

Stort intresse från forskare

Sasuf har finansiering för tre år, 2017-2020, och under den tiden ska universiteten ordna olika möjligheter till samarbete, så även med forskningsfinansiärer, regeringar, organisationer, studenter och andra aktörer i det omgivande samhället.

Ashleigh Harris, universitetslektor vid engelska institutionen i Uppsala ingår i projektgruppen, som koordinator och rådgivare, då hon har anknytning till Sydafrika och lång erfarenhet av arbete vid sydafrikanska universitet.

- Vi fick in ett 50-tal ansökningar från forskare vid Uppsala universitet, långt fler än vad vi trodde. Förutom ett aktuellt forskningsområde, så har vi bland annat tagit hänsyn till kön och ålder – vi har både unga och seniora forskare i projektet – och prioriterat forskare som har en vision för sitt samarbete med Sydafrika, säger hon.
Planen är också att stödja flera initiativ under de kommande tre åren.