Konferensen innehöll både föreläsning och workshoppar där det fanns utrymme för dialog, reflektion och lärande. Anja Sandström och Matts Olovsson, prodekaner för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska respektive medicinska fakulteten, inledde den pedagogiska konferensen.  

– Matts och jag är nog Uppsala universitets stoltaste prodekaner. Det känns fantastiskt att få lyfta det pedagogiska utvecklingsarbetet. Vi är verkligen redo för ytterligare steg med all samlad kompetens. Det här är en nystart och det ska vi synliggöra, så vi också sprider stoltheten.  

Huvudtalare var Klara Bolander Laksov, professor i högskolepedagogik vid Stockholms universitet. Klara bjöd in till reflektion kring skapande lärande och undervisning för framtiden. Konferensen innehöll även hands on-workshoppar om filmmanus och hur kursutveckling kan bli forskning och systemtjänster – något som gav deltagarna både ny kunskap och energi.  

I samband med den pedagogiska konferensen lanserades en webbsida, där vetenskapsområdets fördjupade samarbete i en pedagogisk nod samlats:

Pedagogisk nod vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Pedagogisk utveckling för att säkra lärandekvalitet  

Sedan hösten är Karin Björklund verksam vid MedfarmDoIT, som pedagogisk resurs för alla som undervisar vetenskapsområdets studenter. Hon ska ge stöd och råd inom olika pedagogiska ämnen och utvecklingsområden. Karin Björklund har under många år arbetat som arbetsterapeut men även med medicinsk pedagogisk forskning, utveckling och utbildning inom universitet och i klinik, exempelvis primärvård. Fokus i hennes arbete och forskning har varit att utveckla och stödja studenter, främst läkarstudenter i deras kliniska lärande.  

– På MedfarmDoIT kan vi hjälpa lärare att utveckla en pedagogisk idé. Med Karin i vårt team lyfter vi kvaliteten rejält för pedagogisk utveckling och konferensen blev ett strålande tillfälle att få Karin introducerad. Och med det fördjupade samarbetet med PRåM blir vi verkligen en pedagogisk nod för vetenskapsområdet, säger Anna-Carin Lundqvist och avslutar: Syftet med allt vårt stöd är att ge lärare inspiration och pedagogisk excellens, för att i slutändan ge våra studenter förstklassig utbildning. Det är så roligt att så många deltagit i konferensen och firandet av pedagogisk utveckling. 

Viktigt att få fira

– I år fyller MedfarmDoIT 20 år och det ville vi fira! Pedagogiskt stöd till vetenskapsområdet för medicin och farmaci har funnits betydligt längre. Men MedfarmDoIT startade för att stödja lärare som ville utveckla sin undervisning genom film eller genom att skapa IT-verktyg. Man ville möta studenternas förväntningar helt enkelt, säger Anna-Carin Lundqvist, enhetschef för MedfarmDoIT, och fortsätter:  

– Idag kan vi se att det var helt rätt att göra satsningen. Det har gett vetenskapsområdet förutsättningar att hänga med i en föränderlig värld vad gäller pedagogisk och teknisk utveckling. Idag när vi firar tillsammans med PRåM, kan vi ge smakprov på vad utökat pedagogiskt stöd kan ge, för att möta framtiden och ett livslångt lärande.