Under pandemin är vi många som har tyckt att det varit skönt att arbeta hemma, bland annat för att det varit lättare att kunna arbeta i fred utan att bli avbruten av kollegor. De här oplanerade avbrotten kan ju vara både arbetsrelaterade eller mer personliga och avbrotten kan förstås vara både stressande och irriterande i stunden.

Amerikansk forskningsstudie

Enligt en forskningsstudie som Science Daily rapporterar om, mildrades de negativa aspekterna av störningarna av en ökad tillfredsställelse med arbetet som avbrotten gav. Forskarna har följt drygt 100 kontorsanställda två gånger per dag under tre veckors tid.

– Vi upptäckte att störningar faktiskt kan vara positivt för individen sett ur ett relationsperspektiv. Människor känner samhörighet när andra pratar med dem eller ställer frågor, även om de blir störda i arbetet, säger Heather C. Vough, George Mason University, en av forskarna bakom rapporten.

Harshad Puranik, forskare vid universitetet i Illinois Chicago som har lett forskningsstudien konstaterar att:

– Om det är något vi lärt oss under det senaste året av social distansering så är det att människor är sociala varelser som har ett nedärvt behov av att interagera med andra människor.