Läs om förändringarna på universitetskanslersämbetets (UKÄ) hemsida.