Forskare från vetenskapsområdets fick anslag inte bara inom Medicin och hälsa utan även inom Humaniora och samhällsvetenskap, Naturvetenskap och teknikvetenskap samt Utvecklingsforskning. Det är ett starkt resultat och ett kvitto på den framstående och breda forskning på vetenskapsområdet.

Två forskare sticker ut. Ulrika Winblad, professor i hälso- och sjukvårdsforskning vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, fick med sin forskargrupp Hälso- och sjukvårdsforskning hela 17,5 miljoner kronor över sex år. Johanna Lindahl, forskare vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, fick anslag för två projekt, på tillsammans 7,9 miljoner kronor.