2009 instiftade Regionstyrelsen ett forskningspris för patientnära forskning. Det är ett pris för insatser inom klinisk forskning som tilldelas anställda inom Region Uppsala, som genom sin forskning bidragit till betydelsefulla förbättringar i hälso- och sjukvården.

Fem pristagare

2021 års forskningspris tilldelades Joachim Burman, Panagiotis Balaikas, Peter Stålberg, Anna Rostedt Punga och till Lillemor Berntson. Pristagarna mottog diplom, blommor och en prissumma om 10 000 kr.

Joachim Burman, överläkare och docent, får priset för sin forskning av autolog blodstamcells-transplantation som behandlingsmetod för den neurologiska sjukdomen MS. Panagiotis Baliakas, specialistläkare, får priset för sin forskning inom klinisk genetik. Peter Stålberg, överläkare och professor, får priset för sin forskning inom endokrinkirurgi och sin långa forskningserfarenhet som spänner sig över både det prekliniska och det kliniska fältet. Anna Rostedt Punga, överläkare och professor får priset för sin forskning inom den autoimmuna neurologiska sjukdomen myasthenia gravis (MG). Lillemor Berntson, överläkare och docent, får priset för sin forskning inom barnreumatologi och till största delen juvenil idiopatisk artrik (JIA).

– Det är glädjande att framstående forskning vid Uppsala universitet kommer hela sjukvårdsregionens patienter till gagn. Att våra verksamheter gör nytta tillsammans, blir verkligen tydligt vid tillfällen som de här, säger Mats Larhed, vicerektor vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci och fakultetskollegiets ordförande.

Vårens avslutande fakultetskollegiemöte ägde rum i Universitetshuset den 9 juni. Mer information om Medfarms fakultetskollegier finns här:

Fakultetskollegium - Vetenskapsområdet för medicin och farmaci