De lösenord som stulits är lösenord A respektive B till universitetet olika datorsystem. Stulna lösenord kan användas för riktade nätfiskeattacker mot universitetet.

Troligen har lösenorden varit för enkla och därmed relativt lätta att knäcka eller gissa. Alternativt har lösenorden återanvänts och stulits vid tidigare attacker i andra system.

De medarbetare vars lösenord har stulits blir  spärrade och måste byta lösenord A och B.

Om du misstänker att du är drabbad ta genast kontakt med säkerhetsavdelningen via security@uu.se för att få hjälp