I samband med ansökan har kommunen startat, eller snarare förstärkt, samarbetet med olika aktörer inom kommunen som på olika sätt kan bidra i kommunens ansökan.

Uppsala universitet är en av de aktörer som kommunen samarbetar med för att förstärka sin ansökan.

– Som en del av samverkan har universitetet gjort undersökningen "Kulturens ekosystem i Uppsala" i samverkan med Uppsala kommun. Christer Gustafsson, professor vid konstvetenskapliga institutionen, har lett arbetet med undersökningen som är ett viktigt bidrag till kommunens arbete med ansökan, säger Mattias Martinson, kontaktperson vid universitetet för Uppsala kommuns ansökan till Kulturhuvudstad 2029.

Viktig samarbetspartner

Mattias Martinson har utsetts av rektor till kontaktperson för att underlätta samarbetet i samband med Uppsala kommuns ansökan till Kulturhuvudstad 2029.

Universitetet och Uppsala kommun har förstås en rad olika samarbeten, bland annat finns ett avtal om strategiskt partnerskap.

– Vid universitetet kan vi forskning och utbildning och gör gärna samarbeten inom de områdena på kommunens initiativ där vi har resurser och möjlighet att ge ansökan ett mervärde, säger Mattias Martinson.

– Staden är viktig för oss och vi är viktiga för staden. Vi behöver varandra, konstaterar Annika Sundås Larsson, samordnare vid universitetet för Uppsala kommuns ansökan till Kulturhuvudstad 2029.

Identifierat projekt och personer

Annika Sundås Larsson har utsetts till samordnare som ett stöd till Mattias Martinson som kontaktperson. De har tillsammans med kommunen identifierat projekt och nyckelpersoner som på olika sätt är relevanta i sammanhanget.

– Vi ska inte starta nya projekt eller styra de som rullar. Men vi är en så stor organisation att vi behöver koordinera oss för att ha en informationskanal till de inblandade, hitta eventuella synergier och inte arbeta parallellt, säger Annika Sundås Larsson. Vi tror att vi har ganska bra koll på de projekt som är relevanta. Det är framför allt olika EU-projekt som universitetet redan arbetar med som är intressanta.

Europauniversitetet Enlight och EIT Culture and Creativity (europeiskt samarbetsprojekt för att stärka Europas konkurrenskraft), forskningsprojektet "Circular models leveraging investments in cultural heritage adaptive reuse" och universitetets 550-årsjubileum 2027 är några exempel på projekt som identifierats som intressanta i samband med kommunens ansökan.

Sammanställning till sommaren

Nu närmast arbetar de inblandade med att ta fram korta beskrivningar av relevanta projekt och samarbeten. Beskrivningarna kommer att sammanställas av kommunen tillsammans med beskrivningar från andra aktörer och från Uppsala kommun för att användas i ansökningsprocessen.

Beskrivningarna ska vara klara under våren 2023.

– Om du arbetar med något som du tycker jackar in i kommunens ansökan för Kulturhuvudstadsåret får du gärna höra av dig till oss, avslutar Annika Sundås Larsson.