Utlysningen är öppen för forskare inom naturvetenskap, teknik eller medicin med anställning vid svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut som avser söka projekt i rollen som projektkoordinator för samverkansprojekt inom Horisont Europa pelare två "Global Challenges & European Industrial Competitiveness". Utvalda projekt kommer att tilldelas bidrag på maximalt 500 000 kronor för direkt arbete med framtagande av ansökan (löner, resor, konsulter).

Målet med utlysningen är att fler svenska forskare ska ta del av EU:s forskningsprogram Horisont Europa och samtidigt ge svensk forskning större inflytande internationellt.

Sista ansökningsdag är den 1 mars 2022.