Utlysningen är öppen för forskare inom naturvetenskap, teknik eller medicin för samverkansprojekt inom Horisont Europa pelare två "Global Challenges & European Industrial Competitiveness". Utvalda projekt kommer att tilldelas bidrag på maximalt 500 000 kronor för direkt arbete med framtagande av ansökan (löner, resor, konsulter).

Målet med utlysningen är att främja internationalisering av svenska forskning och gynna Sveriges framtida konkurrenskraft.

Sista ansökningsdag är den 1 mars 2023.