Under 2020 utlyser stiftelsen följande stipendier för forskning inom human nutrition och näraliggande vetenskaper:
  • Postdoc stipendier för forskning utanför den sökandes eget land. Stipendierna kan beviljas företrädesvis inom 6 år efter disputationen och avser att täcka forskarens kostnader för resa och uppehälle under 1 – 2 år. Bidrag för medföljande kan även ingå.
  • Stipendier till postdocs för kortare vistelse vid utländskt forskningscentrum som den sökande eller hemmainstitutionen har samarbete med för att ge möjlighet att genomföra speciella delstudier eller lära speciell teknik.
  • Stipendier till forskarstuderande som behöver studera vid ett internationellt ledande centrum som ett led i sin forskarutbildning. Stipendierna beviljas för en period av 3 – 12 månader.
  • Gästforskarstipendium till internationellt framstående forskare som är villig att arbeta i svenska eller norska forskargrupper under 1 – 6 månader för att stimulera kvaliteten i gruppens forskning.

Ansökningsformulär och ytterligare information
eller kontakta Marianne Lindblom, tel +46 70 375 38 34, info@throneholst.org

Ansökan för 2020 ska vara inne senast 1 mars 2020.