Utlysningen öppnar i SSF:s ansökningsportal senast den 1 april.

Sista ansökningsdag är den 17 maj 2021 kl 14:00.

Mer information och fullständig utlysningstext finns på SSF:s hemsida.