Ett projekt kan pågå i upp till 18 månader vilket ger ett maxbelopp per projekt på 7500 euro. För att ansökan ska kunna beviljas måste det finnas en parallell ansökan som görs av den brasilianska motparten. Ansökningarna granskas simultant och beviljas gemensamt av Uppsala universitet och FAPESP. Utlysning med FAPESP är nu öppen, sista ansökningsdag är den 29 april 2019.

Resultatet förväntas presenteras den 26 juli 2019.

Ansökan skickas till Leif Kirsebom

 

Instruktioner och riktlinjer för ansökan

Tidigare beviljade SPRINT-projekt Uppsala universitet / FAPESP

SPRINT-programmet