Som forskare vid Uppsala universitet kan man söka bidrag för att utveckla samarbeten med forskare i den brasilianska delstaten São Paulo. Ett projekt kan pågå i upp till 18 månader och man kan ansöka om max 7000 euro. 
 
För att ansökan ska kunna beviljas måste det finnas en parallell ansökan som görs av den brasilianska motparten. Ansökningarna granskas simultant och beviljas gemensamt av Uppsala universitet och FAPESP.

Förlängd ansökningsperiod för utlysning på grund av COVID-19:

  • sista ansökningsdag är den 15 juni 2020.
  • resultatet meddelas den 14 september 2020.

Baserat på tidigare utlysningar så rekommenderar vi samtliga som vill söka att läsa igenom riktlinjerna för utlysningen (länken finns nedanför) och innan ansökan skickas in tänk på att: 

  • En parallell ansökan måste även göras av den brasilianska motparten 
  • Tidsram för projektet, projektet får inte överstiga 18 månader
  • Maxbelopp att ansöka om är 7000 euro.

  
Instruktioner och riktlinjer för ansökan på FAPESP:s webbplats.

Tidigare beviljade SPRINT-projekt Uppsala universitet / FAPESP.

Ansökan skickas till leif.kirsebom@icm.uu.se.

Fanny Jonsson