Språkverkstaden erbjuder olika stöd åt institutioner och lärare. För lärargrupper erbjuds föreläsningar och workshoppar inriktade på hur lärare kan stötta studenters och doktoranders utveckling av ett akademiskt språk.

Språkverkstadens handledare kan även delta i diskussioner om att utveckla skrivinstruktioner och ge råd om återkoppling på studenters texter. Efter överenskommelse och i samarbete med undervisande lärare ger Språkverkstaden också stöd som är direkt riktat mot studenterna, exempelvis föreläsningar om vetenskapligt skrivande och muntlig framställning samt skrivstugor.

Nu finns all information om Språkverkstadens stöd till lärare här i medarbetarportalen.