Språkverkstaden är en gemensam resurs för hela universitetet placerad på institutionen för nordiska språk inom språkvetenskapliga fakulteten. I den tidigare gällande uppdragsbeskrivningen från 2010 låg betoningen i första hand på enskild handledning av studenter och på punktinsatser för olika utbildningar.

Efter en genomförd utvärdering tas nu en ny uppdragsbeskrivning med större tonvikt på att Språkverkstaden långsiktigt ska utveckla skrivuppgifter och studenternas akademiska språk fram.

Sedan tidigare gäller att Språkverkstaden ska grunda sitt utvecklingsarbete i forskning och beprövad erfarenhet och verksamheten ska vara kostnadsfri och öppen för alla studenter och doktorander vid universitetet.

Språkverkstaden fungerar även som stöd för lärares kompetensutveckling i arbetet med att stötta studenters och doktoranders utveckling av akademiskt språk, såväl i tal som i skrift på svenska och engelska och stödjer utvecklingen av progression i undervisning när det gäller skriftlig och muntlig framställning i universitetets utbildningar.