Uppsala universitets återbruk är en gruppyta i medarbetarportalen som alla intresserade kan gå med i.
Den pågående nedmonteringen av The Svedberg-labbet har inneburit att gruppytan har haft en del aktivitet men fler  behöver upptäcka möjligheterna att ge saker vidare eller leta efter saker via gruppytan.
– Vi står inför stora utmaningar idag. I Sverige behöver vi minska våra koldioxidutsläpp från nio ton till ett ton per person och år om vi ska lyckas begränsa klimatförändringarna och hålla temperaturökningen under 1,5 grader. Ska vi lyckas med detta behövs stora förändringar, i arbetslivet behöver vi jobba med mer än tjänsteresor för att lyckas. Därför är återbruk av saker en viktig fråga, säger Anna Sandström, miljösamordnare vid byggnadsavdelningen och ansvarig för gruppytan Uppsala universitets återbruk.
 
Gruppytan Uppsala universitets återbruk startades för att för att minska resursförbrukningen genom att öka återbruket av saker inom universitetet. Tidigare fanns också ett återbruksprojekt för möblerna som blev över i samband med flytten av universitetsförvaltningen från S:t Olofsgatan till Segerstedhuset.
– Men den typen av projekt har inte prioriterats i dagsläget så därför satsar vi på den här gruppytan som ett enkelt sätt att hantera återbruk på.

Blandat utbud

När det här skrivs söks bland annat ett mindre konferensbord medan en stor arbetsbänk skänks bort. Tidigare har det lagts ut "annonser" för bland annat operationsmikroskop, plåtskåp, ihopvikbara bord, pumpar, bokhyllor, pärmar, kassaskåp, diskmaskin. Ja, det är både stort som smått som söker nya ägare via återbruket.
– I och med att det som läggs upp är det som finns och inte alla känner till gruppytan så är det klart att det kan vara svårt att hitta matchning,  så därför ser vi gärna att fler hittar till gruppytan och börjar använda den.