Syftet med utlysningen är att stötta behovsdriven forskning inom naturvetenskap, teknik eller medicin. Bidraget ska finansiera forskning för en forskare med en höst fem år gammal doktorsexamen. Forskaren ska ha en minst 50-procentig anställning vid en högskola där hälften av forskningen ska ske. Resterande forskning ska se på ett företag.

Ansök senast den 12 september 2023.