Den sökande ska forska inom naturvetenskap, teknik eller medicin och arbeta heltid på ett svenskt universitet/högskola eller forskningsinstitut. Bidraget är främst avsett för att bygga en forskargrupp vid någon av dessa forskningsorganisationer.

Sista ansökningsdag är den 16 augusti 2021 kl 14.00.