Strategisk mobilitet 2019

Ett program som förenklar för forskare från industrin eller akademin/forskningsinstitut att arbeta hos den andra parten genom att SSF finansierar lönekostnaden.

Stiftelsen för strategisk forskning har avsatt 15 miljoner kronor för en satsning på strategisk mobilitet under en period av två år. Varje bidrag inom programmet täcker en forskares eller motsvarande persons lön under en fyra till tolv månaders utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen är aktiv inom. Gästforskaren skall under vistelsen bedriva strategisk forskning inom något av stiftelsens ansvarsområden som är naturvetenskap, teknik och medicin.

Personer vid myndighet/sjukhus kan söka på samma villkor som företagspersoner.

Sista ansökningsdag är 10 september, 2019, kl. 14.00. Tidigaste projektstart kan beräknas till 2020-01-01. Vänligen skriv ansökan på engelska!

Utlysningstext och mer information om programmet

Kontakt: programchef Joakim Amorim telefon 073-358 16 65

SSF Sabbatsår

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) fyller 25 år i år. Det firas med jubileumsutlysningen ” SSF Sabbatsår” med 25 bidrag på upp till 3 miljoner kronor vardera under perioden 2020-2022. Programmet ger forskare möjlighet att ta ett sabbatsår utomlands inom ett annat forskningsområde än där personen verkar idag.

– Syftet är att öka rörligheten i det svenska högskolesystemet och bidra till att lösa betydande forskningsutmaningar genom tvärvetenskap. Lika viktigt är att återföra internationella perspektiv på forskning i Sverige, säger Lars Hultman, vd för SSF.

SSF:s bidrag täcker kostnaden för en vistelse under 6-18 månader till en organisation utomlands, som universitet, industri, sjukhus, stor forskningsinfrastruktur eller forskningsinstitut. Utlysningen riktas mot tillsvidareanställda lektorer och professorer vid ett svenskt lärosäte. Ansökningarna kommer huvudsakligen att bedömas efter vetenskaplig kvalitet och förnyelse samt strategisk relevans för näringslivet och samhället.

Ansökan ska vara på engelska och skickas senast kl. 14.00 den 11 juni 2019.

Utlysningstext eller mer information om programmet

Kontakt: forskningssekreterare Gergana Hamberg telefon 08 505 816 76