SSF har avsatt 10 miljoner kronor för satsningen på strategisk mobilitet under en

tvåårsperiod. Varje bidrag inom programmet täcker en forskares eller motsvarande

persons lön under en fyra till tolv månaders utbytestjänstgöring inom annan sektor än den

som personen är aktiv inom. Gästforskaren skall under vistelsen bedriva strategisk

forskning inom något av stiftelsens ansvarsområden som är naturvetenskap, teknik och

medicin.

 

Sista ansökningsdag är 7 september 2021.