Exempel på forskning som fått medel tidigare år inkluderar så vitt skilda saker som ett svensk-libanesiskt samverkansprojekt för att integrera forskning och utbildning i syfte att bevara fossila fynd av bland annat dinosaurier i Libanon; vidareutveckling av metoder för att för att skapa material som kan döda bakterier och virus; samt en förstudie kring hur omställningen av hälso- och sjukvården mot god och nära vård på Gotland kan gå till.

VFS-medlen erbjuder forskare möjligheten att söka projektmedel för att inleda nya samarbeten med externa aktörer från privat, offentlig eller ideell verksamhet. Maxbelopp att söka är 300 000 kr per projekt.

Projektmedlen ger forskare och externa parter chansen att utveckla samverkan kring en frågeställning av gemensamt intresse och är avsedda för att testa - verifiera - om samarbetsparterna har tillräckligt gemensamt att bygga vidare på, exempelvis söka ytterligare finansiering.

Ansökningsprocessen

Ansökan om VFS-medel görs alltid i samråd med en samverkansledare på UU Samverkan som bland annat kan ge dig återkoppling på din ansökan så att den uppfyller grundläggande krav och blir så konkurrenskraftig som möjligt.

Det går att ansöka om VFS två gånger per år, vår och höst.

Viktiga hålltider för din ansökan hösten 2022:

  • 21 november 2022 - sista datum för utkast på ansökan
  • 9 december 2022 - sista datum för komplett ansökan
  • Slutet av februari 2023 - beslut om finansiering
  • 1 mars 2023 - beviljade projekt kan starta