Ansökan kan gälla redan existerande infrastrukturer och tekniker eller verksamhet som den sökande avser utveckla och etablera år 2022-2023. Möjligheten finns att ansöka om att bli nationell SciLifeLab verksamhet 2024. Ansökan kan omfatta upp till 1 miljon kronor per år i maximalt två år.

Ansökan bör ha en huvudsökande och en eller flera medsökanden. Huvudsökanden ska vara anställd på Uppsala Universitet och minst en av sökande ska vara en officiellt godkänd SciLifeLab gruppledare.

Ansökan senast den 7 februari 2022.