Ur utlysningstexten:

"Det finns flera svåra miljöproblem att lösa som inbegriper olika vetenskapliga discipliner, många aktörer och flera sektorer i samhället och som kräver nya typer av lösningar. Familjen Kamprads stiftelse fokuserar särskilt på följande aspekter, varav flertalet ska vara uppfyllda:

  • Miljönytta: Projektet ska bidra till lösningar som leder till ökad resurs­effektivitet, förebygger miljöpåverkan eller ger annan miljönytta. Lösningarna ska kunna skalas upp eller reproduceras i nya sammanhang.
  • Systeminnovation: Projektet ska spänna över flera sektorer, miljöproblem och ämnesdiscipliner med syfte att stimulera nytänkande.
  • Samproduktion: Projektet ska bygga på samproduktion av ny kunskap mellan forskare och relevanta aktörer från företag, offentlig sektor och/eller civilsamhället.
  • Entreprenörskap: Projektet ska leda till hållbara lösningar som drar nytta av existerande företag eller nya företag som genom sina affärer på ett kostnads­effektivt sätt kan bidra till hållbara lösningar.

En del anslag kommer att beviljas till projekt där miljönyttan handlar om hållbar arkitektur, inredning och design."

Ansökningsprocessen är uppdelad i två steg. Steg ett med projektidé och budget öppnar den 12 augusti 2019 och stänger den 12 september. För de projektidéer som går vidare ska fullständig ansökan lämnas senast 3 december.

 

Läs mer

Sök anslag för miljöprojekt från Familjen Kamprads stiftelse