För att uppmuntra och stimulera till ett verksamhetsnära arbete med jämställdhetsintegrering anslås 300 000 kr som riktar sig till fakulteter, institutioner, avdelningar eller motsvarande som vill genomföra särskilda satsningar.

Läs mer om utlysningen och hur du ansöker.

Kontakt

Ann-Sofie Wigg Bodin
Telefon: 018-471 1853
E-post: ann-sofie.wigg-bodin@uadm.uu.se