Stiftelsens ändamål är att "befrämja och gynna högt kvalificerad humanistisk forskning, särskilt inom ämnena arkeologi, historia, filologi och estetik, att utföras i Italien av forskare som är svenska medborgare”.

Ansökan senast den 31 maj 2023.

Läs mer och sök medel